Zwroty i reklamację w sklepie internetowym
Darmowa wysyłka 0zł przy zamówieniach od 5,01kg

ZWROTY I REKLAMACJE

1

Reklamacje dotyczące towaru

  1. https://MechChrobotek.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres inny niz siedziba firmy tj. Hurtownia Mchu Scandinavian Moss ul. Bielska 38a, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, Polska, E-mail: biuro@mechchrobotek.pl, Telefon: +48 730 530 655. https://MechChrobotek.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, z czasem eksportu oraz importu towaru w przypadku towaru importowanego, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

https://MechChrobotek.pl nie jest producentem towarów. https://MechChrobotek.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, jeżeli występuje dla danego produktu, a produkt jest objęty gwarancją.

2

Reklamacje z zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. https://MechChrobotek.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić https://MechChrobotek.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres E-mail: biuro@mechchrobotek.pl   lub telefonicznie pod numerem: +48 730 530 655 lub przy użyciu formularza kontaktowego
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. https://MechChrobotek.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  6. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .