Odstąpienie od umowy zakupów w sklepie internetowym
Darmowa wysyłka 0zł przy zamówieniach od 5,01kg

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1

Prawo odstąpienia od umowy

Jest możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (E-mail: biuro@mechchrobotek.pl, tel.: +48 730 530 655) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od zrealizowania zamówienia. Zwrotowi podlega tylko towar pełnowartościowy – jego waga musi się zgadzać. Nie przyjmujemy zwrotów towarów, które zostały częściowo użyte.

2

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt poniesiony za towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.  W przypadku płatności metodami szybkich przelewów Paypal zostanie zwrócona kwota pomniejszona o prowizję pobrana przez serwis Paypal.

W wypadku, gdy odstąpienie od umowy wynika z otrzymania produktu uszkodzonego, wadliwego lub niezgodnego z opisem, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów wysyłki towaru na adres:  Scandinavian Moss Sp. z o.o. ul. Bielska 38a, 43-200 Pszczyna.

W każdym innym wypadku Klient ponosi koszty wysyłki.

3

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:  Scandinavian Moss Sp. z o.o. ul. Bielska 38a, 43-200 Pszczyna, E-mail: biuro@mechchrobotek.pl, Telefon: +48 730 530 655

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Numer zamówienia

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.